وا زستان هات

ترێ مەحمود
02-11-2022

وا زستان هات
نەچاكەتە  شڕەكەی  تۆ گەرمم  ئەكاتەوە
نەزۆپا دارەكەی  زەمەن
نەماڵە  تێكشكاوەكەی  عیشق و
نەخانووە قوڕەكەی ئەوێ ڕۆژێ
هێشتا دڵت بەتیشكی خۆرێكی نەزۆك دەسوتێ
خۆی لەبەرسەرما  هەڵكوڕماوە
شەختەیە ئێرە
بەرگەی  هەموو شت  دەگرێ
تەنیا بینینی تۆ  نا
زستان كەچڵی دارەكان ڕووت ئەبێتەوە لەئەوین
باڵندە گۆرانی شادی چی بچڕێ
كە هەوری سیا توند گرمۆڵە بێت لەسەرم 
توانای ئەم  شەیداییەم  نیە
ڕێ بە ڕێ لەپەنا  دەوەنێكا  دەتوانم  بەرگە بگرم و
لەئەستێڵكێكا  بەئەستەم  مەلەبكەم
ئەوەی  بەخەو بینیم  لە ڕاستیە لانەیەكی ئارام نەبوو
ئەوەی  هەستم پێنەكرد  ئەم  داڕمانەبوو
لەسەر كێشی 
ئەم  بنگەییە  بوو  لە ڕۆیشتنی تەمەن و هیچی تر .!

ترێ محمود 
١٠/٢٦

ناو
بۆچوون ...